Dziękujemy wszystkim Gościom, którzy odwiedzili Posejnele w długą majówkę! Były udane połowy (ale szczupaki!), ognisko z kiełbaskami, dużo słońca, a pod koniec majówki nawet coś na kształt upału 🙂 I oczywiście dużo spotkań z przyrodą! Naszym gościom towarzyszyły wspaniale pohukujące sowy, dzięcioły, czaple białe i mieszkające wysoko w sosnowych dziuplach… kaczki, czyli gągoły.

Kto ich jeszcze na żywo nie widział, niech jeszcze w maju odwiedzi Posejnele. Widok maszerujących z dziupli do jeziora małych gągołów bezcenny! A duży gągoł wygląda tak 🙂

Open