Sam na sam z przyrodą

Nasz ośrodek położony jest na skraju Puszczy Augustowskiej – jednego z największych (ok. 160 tys. ha) i najciekawszych kompleksów leśnych w Polsce. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Na każdym kroku można spotkać wyjątkowe okazy fauny i flory.

 

W Puszczy Augustowskiej występuje ponad 2 tys. gatunków zwierząt. Podczas leśnych przechadzek napotkamy m.in. łosie, jelenie, sarny, rysie, borsuki, bobry, piżmaki, wydry, lisy i jenoty. Zapaleni ornitolodzy znajdą wiele okazji do podziwiania bielików, kań, orlików, bocianów, różnych gatunków dzięcioła, kowalików, gili i zimorodków. W poszyciu leśnym puszczy żyją wszystkie spotykane w Polsce gatunki płazów i gadów.

 

Zdecydowaną większość puszczy pokrywają bory sosnowo-świerkowe. Wiele drzewostanów liczy ponad 120 lat, a spacerując bardzo często będziemy mogli podziwiać 30 lub 40-metrowe drzewa. Ze względu na surowy klimat w puszczy zachowały się gatunki roślin będące reliktami północnymi: brzoza niska, cis, borówka bagienna, zimoziół północny i rosiczki.

 

Na terenie Puszczy Augustowskiej leży Wigierski Park Narodowy (z jeziorem Wigry) oraz wiele rezerwatów i obszarów chronionego krajobrazu, m.in.: słynna Dolina Rospudy. Na terenie puszczy znajdują się także liczne jeziora. Obok Wigier to m.in. Sajno, Serwy, Białe Augustowskie oraz Pomorze, nad którym położony jest nasz ośrodek.

 

źródło: własne, Wikipedia