Regulamin ośrodka

1. Przebywanie na terenie OW Posejnele  zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Gości.

2. Dzieci do lat 14 przebywają na terenie Ośrodka tylko pod opieką dorosłych.

3. Natychmiast po przyjeździe do ośrodka Goście zobowiązani są do dokonania opłaty klimatycznej oraz meldunku w Biurze Ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dowód stwierdzający dokonanie opłaty za planowany pobyt.

4. Wjazd samochodu na teren Ośrodka  oraz zaparkowanie auta następuje po dokonaniu meldunku i otrzymaniu karty parkingowej.

5. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego domku. Za wszelkie zauważone i niezgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.

6. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony dwukrotną wartością zniszczonego przedmiotu.

7. W OW. Posejnele obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich domkach.

8. Gość OW. Posejnele zobowiązany jest:

 •  Dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka.
 •  Przestrzegać ciszy nocnej w godz. 22.00 – 7.00, z wyjątkiem imprez organizowanych dla całego ośrodka.
 •  Korzystać z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów Ppoż. i BHP.
 •  Za korzystanie z dodatkowych urządzeń elektrycznych , nie będących na wyposażeniu ośrodka pobierana jest dodatkowa opłata.

9. Osoby odwiedzające naszych Gości na terenie OW Posejnele powinny zakończyć wizytę do godz. 20.00 lub dokonać formalności meldunkowych .

10. Na terenie Ośrodka znajdują się apteczki pierwszej pomocy: w Biurze Ośrodka i Wypożyczalni Sprzętu Wodnego.

11. Przyjmujemy gości z psami za dodatkową opłatą – która nie zapewnia sprzątania ani wyżywienia dla pupila. Wymagamy aktualnych szczepień, smyczy i kagańca. Nie zezwalamy na pobyt psów na plaży i kąpielisku.

12. Numer telefonu w Biurze Ośrodka ( 087)516-50-16 fax 087-516-50-02

13. Kąpiel dozwolona tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych, w czasie służby ratowników WOPR. Kąpiel poza kąpieliskiem jest zabroniona.

14. Zabrania się przebywania na terenie kąpieliska i kąpieli osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka i Kąpieliska.

16. Na terenie Ośrodka obowiązuje:

 •  doba hotelowa od godz. 16.00do godz. 10.00
 •  wydawanie posiłków: śniadanie 8.00 -10.00, obiad 15.00, -17.00
 •  cisza nocna od godz. 2200 do godz. 700

17. Osobom przebywającym na terenie Ośrodka nie wolno:

 •  wjeżdżać samochodem, motorem lub innym pojazdem na teren Ośrodka bez zezwolenia,
 •  uniemożliwiać wyjazd z parkingu innym jego użytkownikom,
 •  rozbijać namiotów na terenie ośrodka,
 •  używać kuchenek gazowych w domkach i na werandach,
 •  używać grilla  na werandzie,
 •  rozpalać ognisk bez zgody kierownika ośrodka,
 •  skakać do wody z brzegu, pomostu oraz wypożyczanego lub własnego sprzętu wodnego,
 •  wycinać drzew i gałęzi w ośrodku i jego sąsiedztwie,
 •  zaśmiecać i zanieczyszczać terenu Ośrodka,
 •  wrzucać do pojemników na śmieci gorących odpadów węgli z grilla.

18. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy  wynieść śmieci w zawiązanym worku do śmietnika.

19. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania poleceń kierownictwa, obsługi ośrodka oraz niniejszego regulaminu.

20. Nie zastosowanie się do postanowień pkt nr 11 i 17 powoduje uprawnienie właściciela ośrodka do dochodzenia od gościa naruszającego dany zakaz kary umownej w wysokości 200 zł.

Regulamin rezerwacji
  1. 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub przez internet.
  1. 2. Rezerwację dokonuje się na osobę bądź firmę, która będzie dokonywać płatności.
  1. 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu 30 % wartości pobytu na konto ośrodka wg ustalonej daty na potwierdzeniu, które Państwo otrzymują e-mailem.
  1. Pobyty wczasowe zaczynają się od noclegu a kończą śniadaniem-istnieje możliwość dokupienia obiadu w dniu przyjazdu -po kontakcie telefonicznym z recepcją.
  1. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w regulaminie rezerwacji oraz w regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
  1. 4. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie, który wypisany jest na druku potwierdzenia rezerwacji-a jest to przeważnie 14 dni od momentu wykonania rezerwacji – automatycznie anuluje rezerwację.
  1. 5. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto ośrodka najpóźniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu w recepcji ośrodka.
  1. 6. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godz. 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji.
  1. 7. W przypadku wycofania rezerwacji (wymagana wyłącznie forma pisemna – tj. listem poleconym, faksem bądź mailem) do 60 dni włącznie przed uzgodnionym dniem rozpoczęcia turnusu- Ośrodek zwraca całość wpłaconego zadatku.
  1. 8. Pomiędzy 59-a 14 dniem włącznie potrącamy 50% dokonanej wpłaty
  1. 9. W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona. Na umotywowany pisemny wniosek Gościa, Zarząd F Z Z P P R i TV w Polsce może, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach losowych, przyznać Gościowi zwrot dokonanej wpłaty w całości bądź w części.
  1. 10. Klient chcący korzystać ze zniżek dla dziecka obowiązany jest okazać w recepcji dokument potwierdzający jego wiek (rocznikowo). W przypadku braku takiego dokumentu klient będzie rozliczany wg taryfy droższej.
  1. 11. Przyjazdy po godz. 19 tylko po uzgodnieniu z recepcją.
  1. 12. Przy wykupieniu opcji z wyżywieniem na cały turnus – nie istnieje możliwość odliczania poszczególnych nie wykorzystanych posiłków.Proponujemy wykupienie opcji samych noclegów, a wyżywienie można dokupić w miarę potrzeb.
  13. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka.

REZERWACJE Tel. 087-516-50-16,Fax-087-516-50-02

 kom. 783-781-461

info@posejnele.com.pl