Konkurs ortograficzny im. prof. Walerego Pisarka

Zmarły w listopadzie 2017 r. prof. Walery Pisarek był wybitnym znawcą języka polskiego oraz propagatorem ortografii i jasnego przekazu językowego. Profesor był m.in. pomysłodawcą ogólnopolskich dyktand oraz współtwórcą Jasnopisu. Był także corocznym gościem naszego ośrodka. Pamiętamy go jako człowieka otwartego, życzliwego i pasjonatę … wędkarstwa.

 

15 sierpnia 2018 r. odbył się Pierwszy Konkurs Ortograficzny im. prof. Walerego Pisarka, który połączył urlopową rozrywkę z upamiętnieniem pana Profesora oraz, co tu ukrywać, z niemałym wysiłkiem intelektualnym naszych gości! Równo rok później – 15 sierpnia 2019 r. – zorganizowaliśmy drugą edycję konkursu. Konkursy mają formę krótkiego dyktanda. W III i IV edycji (lata 2020 i 2021) – ze względów pandemicznych – dyktanda zostały zastąpione quizami ortograficznymi. 

 

Dyktowany w I edycji konkursu tekst został ułożony przez prof. Pisarka i dotyczył śląsko-góralskich klimatów przyrodniczych i obyczajowych (nieobcych i Suwalszczyźnie). Nagrody w kategorii dorośli zdobyły cztery osoby, a w kategorii dzieci i młodzież – dwie (uzdolnione rodzeństwo z Podlasia).

 

W II edycji tekst dotyczył świąt i tradycji o różnym charakterze oraz zmian związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej zachodzących w sielskiej scenerii. Tym razem bezkonkurencyjne okazały się panie, które zajęły całe podium. W kategorii dzieci i młodzież znalazł się jeden rodzynek, który zajął drugie miejsce.

 

Quizy z III i IV edycji każdy może rozwiązać dla własnej przyjemności, choćby teraz 🙂

QUIZ – 3 edycja – wersja interaktywna

QUIZ – 4 edycja, wersja 1 – wersja do druku

QUIZ – 4 edycja, wersja 2 – wersja do druku