Konkurs ortograficzny im. prof. Walerego Pisarka

Zmarły w listopadzie 2017 r. prof. Walery Pisarek był wybitnym znawcą języka polskiego oraz propagatorem ortografii i jasnego przekazu językowego. Profesor był m.in. pomysłodawcą ogólnopolskich dyktand oraz współtwórcą Jasnopisu. Był także corocznym gościem naszego ośrodka. Pamiętamy go jako człowieka otwartego, życzliwego i pasjonatę … wędkarstwa.

 

15 sierpnia 2018 r. odbył się Pierwszy Konkurs Ortograficzny im. prof. Walerego Pisarka, który połączył urlopową rozrywkę z upamiętnieniem pana Profesora oraz, co tu ukrywać, z niemałym wysiłkiem intelektualnym naszych gości!

 

Konkurs miał formę krótkiego dyktanda. Dyktowany tekst został ułożony przez prof. Pisarka i dotyczył śląsko-góralskich klimatów przyrodniczych i obyczajowych (nieobcych i Suwalszczyźnie). Nagrody w kategorii dorośli zdobyły cztery osoby, a w kategorii dzieci i młodzież – dwie (uzdolnione rodzeństwo z Podlasia).

 

Konkurs jest wydarzeniem corocznym, a o jego przebiegu i wynikach informujemy na tej stronie. 2. edycja już niedługo – lipiec lub sierpień 2019! Zapraszamy nad jezioro Pomoże/Pomorze [niepotrzebne skreślić] 😉

 

PS. Nie wpadliśmy jeszcze na pomysł w jaki sposób opublikować treść dyktand na stronie www, żeby swoje siły mogły sprawdzić także osoby odwiedzające ośrodek on-line 🙂